Historie klubu GCB

GOLF CLUB BRNO (dále jen GCB) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1993 pod názvem PAR Golf Club Brno. V roce 2004 byla schválena změna názvu tohoto sdružení na GOLF CLUB BRNO JINAČOVICE. Na Valné hromadě dne 15.2.2006 byl schválen nový název klubu: GOLF CLUB BRNO.

Cílem činnosti GCB je vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry, především se zaměřením na:

  • rozvoj a propagaci golfového sportu jako prostředku aktivního odpočinku
  • vytváření a zajišťování sportovní, společenské a klubové činnosti pro své členy
  • podpora mládeže a její hry – provozování TSM

GCB bude tyto cíle rozvíjet za podpory svých členů a akciové společnosti GOLF BRNO a.s. GCB bude rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty působícími v ČR i v zahraničí.

 


slidersub