Typy členství v GCB

Osobní členství

Osobní členství je doživotní a převoditelné. Opravňuje majitele tohoto členství využívat všech zařízení klubu. Jeho majitel je oprávněn hlasovat jedním platným hlasem na valné hromadě klubu (dále jen VH) a může být volen do výkonných orgánů klubu ve shodě se stanovami klubu.

Přidružené osobní členství

Přidružené osobní členství je doživotní, nepřevoditelné. Je určeno pro manžela/manželku nebo partnera/partnerku majitele osobního členství v GCB. Opravňuje majitele tohoto členství využívat všech zařízení klubu. Jeho majitel je oprávněn hlasovat jedním platným hlasem na VH klubu a může být volen do výkonných orgánů klubu ve shodě se stanovami klubu. Podmínkou přidruženého osobního členství je písemný souhlas vlastníka osobního členství, ke kterému se toto členství vztahuje společně s podpisem manžela/manželky nebo partnera/partnerky.

Junior členství

Toto členství mohou získat děti do 16 let. Se vznikem tohoto členství není spojena povinnost hradit vstupní členský příspěvek. Je s ním spojena povinnost hradit roční příspěvek. Toto členství zaniká při dosažení věku 16 let. Opravňuje majitele tohoto členství využívat všech zařízení klubu. Držitel tohoto členství nemůže být volen do výkonných orgánů klubu.

Studentské členství

Studentské členství platí po dobu studia. Je nepřevoditelné. Opravňuje majitele tohoto členství využívat všech zařízení klubu. Jeho majitel po dosažení 18 let může hlasovat na VH klubu a nemůže být volen do výkonných orgánů klubu.

Senior členství

Senior členství je doživotní, nepřevoditelné. Opravňuje majitele tohoto členství využívat všech zařízení klubu. Jeho majitel je oprávněn hlasovat jedním platným hlasem na VH a může být volen do výkonných orgánů klubu ve shodě se stanovami klubu.

Čestné členství

Čestné členství může získat fyzická osoba na základě rozhodnutí správní rady klubu. Se vznikem Čestného členství není spojena povinnost platit žádné členské příspěvky (vstupní nebo roční). Čestné členství může být správní radou stanoveno na určitou dobu a může být také rozhodnutím správní rady zrušeno. S Čestným členstvím není spojeno hlasovací právo na valné hromadě klubu.

Výše klubových poplatků 2018

Dopis členům ohledně výše členských poplatků více ZDE
Forma členstvíVstupní poplatkyRoční poplatky
Osobní 70.000,- Kč 21.000,- Kč
Přidružené 50.000,- Kč 16.500,- Kč
Seniorské do 62 let 40.000,- Kč 16.500,- Kč
Seniorské nad 62 let včetně (ročník 1956 a starší) 40.000,- Kč 13.500,- Kč
Studenstké (19 - 26 let) (1992 - 1999) 0,- Kč 8.000,- Kč
Studentské (17 - 18 let) (2000 a 2001) 0,- Kč 6.000,- Kč
Juniorské 13 - 16 let (2002 - 2005) - ostatní * 0,- Kč 3.000,- Kč
Juniorské do 12 let včetně (2006 a mladší) - ostatní * 0,- Kč 2.000,- Kč
* Juniorské do 16 let (dítě člena klubu nebo účastník některé z golfových
akademií pořádaným resortem Kaskáda nebo Golf Clubem Brno vč. reprezentantů GCB)
0,- Kč 700,- Kč

Akční nabídka > členství na zkoušku - v prvním roce platba ročního fee, do konce roku pak výběr z variant uhrazení vstupního příspěvku buď jednorázově nebo na splátky. Platí pro Osobní, Přidružené a Seniorské členství.

Mám zájem o členství v klubu Přihláška ZDE

 


slidersub